VINTER FOR ALLE

Mestring - Begeistring - Kompetanse

Ulriken Skiskole er et prosjekt i regi av Ulriken Aktiv Fritid. Ulriken Aktiv Fritid er en forening stiftet med formål å fremme "uorganisert" aktivitet i Bergensområdet. Vi ønsker å være en bidragsyter ved siden av den organiserte idrettsaktiviteten. Pr idag er Ulriken Skiskole, ved siden av Mjølfjellturer for elever og foreldre ved Landås skole, våre to største aktiviteter.