Påmelding av barn -

Martin Gavlen 482 13 501 - martin@tidsbanken.no

Bernt  Omland 992 50 458 - bernt@machina.no

Spørsmål vedr barn i barneområdet - 

Bernt  Omland 992 50 458 - bernt@machina.no

Spørsmål vedr barn i setertrekket - 

Erik reimers 472 58 205 - erik@tidsbanken.no

Spørsmål vedr barn i tvillingtrekkene - 

Kjell Arne Johansson 971 91 828 - kjell.johansson@uib.no

Spørsmål vedr instruktørkurs og utdanning - 

Gaute Westli 930 89 020 - gaute.westli@skbb.no

Spørsmål vedr Mjølfjellturer - 

Veslemøy Selvik 416 79 399 - 

Leder - 

Jørgen Nordahl 416 88 372 - jorgen@ulrikenskiskole.no

©2019 by ulrikenskiskole. Proudly created with Wix.com

VINTER FOR ALLE

Mestring - Begeistring - Kompetanse

Ulriken Skiskole er et prosjekt i regi av Ulriken Aktiv Fritid. Ulriken Aktiv Fritid er en forening stiftet med formål å fremme "uorganisert" aktivitet i Bergensområdet. Vi ønsker å være en bidragsyter ved siden av den organiserte idrettsaktiviteten. Pr idag er Ulriken Skiskole, ved siden av Mjølfjellturer for elever og foreldre ved Landås skole, våre to største aktiviteter.