DSC00501_Hunnalvatn Media_til_web.jpg

Lærlinger2021

Vi starter årets sesong med det faste seminaret på Odontologen onsdag 27. Januar klokken 17:30 og holder på til 21:30 - 22:00. Det er obligatorisk for alle lærlinger å være med på dette. På seminaret vil det bli gitt litt fellesinformasjon for alle instruktører men etterhvert deler vi oss opp, samler oss i grupper og planlegger årets sesong. Det vil bli servert pizza og drikke.

I Ulriken skiskole foregår all kommunikasjon mellom grupper, foreldre og instruktører seg i mellom på facebook og facebook-messenger. Alle lærlinger må selv følge med på facebook og følge informasjonen som blir lagt ut der. I tillegg er det viktig at dere kontaker Bernt Omland på facebook slik at det kan opprettes en felles kommunikasjonskanel oss i mellom.

I US har vi en del prinsipper vi forsøker å etterleve. Det er viktig at dere som foresatt hjelper oss med å kommunisere følgene til være nye lærlinger. 

  • Vær alltid presis

  • Vi er alltid seriøse, stiller forberedt til hver øving og setter oss inn i oppgavene som skal løses. 

  • Vi er alltid inkluderende og prater med elever, foreldre og hverandre. 

  • Vi har selv ansvar for og til en hver tid være oppdatert på fersk informasjon. Dette innbærer at vi leser mail (alle skal ha egen mail konto), leser meldinger på Facebook og messenger og bruker telefon ved behov. 

  • Vi setter oss in US sine prosedyrer og forventninger og etterlever disse.

Vi planlegger også en kickoffdag med alle lærlingene en kveld i Eikedalen i forkant av oppstarten 5. februar, men værgudene har så langt ikke vært med oss. Vi ser på muligheten for å gjøre dette med en kveldskjøring på Voss i stedet. Informasjon vil bli gitt så snart vi har en plan klar.

Vi gleder oss til oppstart!