Retningslinjer for smitteberedskap for US 2021

Det er et spesielt år vi er i gang med i forhold til Coronavirus, smittefare og fokus på smittereduserende tiltak. Vi i Ulriken skiskole ønsker å gjennomføre årets skiskole på en sikrest mulig måte. Derfor har vi laget denne smittevernplanen til årets skiskole, og her presenterer vi en kortversjon av denne. 


I tillegg har vi  laget en skriftlig risikovurdering og en litt mer detaljert smittevernplan i forhold til gjennomføring av skiskolen. Ulriken skiskole vil også holde seg løpende oppdatert på de til enhver tid gjeldende smittevernråd, og vi vil risikovurdere gjennomføring underveis i sesongen. Ulriken skiskole forholder seg til gjeldende regler rundt smittevern. Poenget med disse tiltakene er at vi ønsker å gjøre skiskolen så trygg og smitteferi som mulig for små og store.


Kort oppsummert er våre absolutte krav at 

 • Du møter ikke på skiskolen dersom du er syk eller har coronasymptomer. 

 • Vi holder god avstand – minst en stavlengde eller en meter

 • Vi har god hånd- og hostehygiene

 • Får du symptomer i Eikedalen – dra hjem så raskt som mulig


Vi anbefaler at alle tar en runde på følgende punkt i forbindelse med skiskolekveldene i Eikedalen

Før avreise

 1. Er alle frisk og rask, og uten symptomer på luftveisinfeksjon? 

  • ​Syke personer holder seg hjemme. Det samme gjelder dersom du har symptomer på luftveisinfeksjon. Folkehelseinstituttets nettsider gir oppdaterte råd.

  • Dersom man er pålagt karantene, isolasjon eller andre restriksjoner skal man holde seg hjemme. 

  • Dersom en i husstanden har symptomer på luftveisinfeksjon, men det ikke er bekreftet eller sannsynlig covid-19, kan man delta på skiskolen. 

  • Dersom en i husstanden har bekreftet Covid-19 skal man ikke delta på skiskolen. Nærkontakter får nærmere beskjed fra helsemyndigheter om hvordan man skal forholde seg. 

 2. ​Ulriken Skiskole har ikke planlagt transport for deltakere eller instruktører, og derfor er dette deltakerne og instruktørene sitt ansvar. Planlegg transport slik at potensiell smitte begrenses. Innrett samkjøring slik at eventuell smitte begrenses mest mulig, for eksempel ved å ikke mikse på tvers av grupper/kohorter.

I Eikedalen

 

 1. Oppmøte – kun en voksen følger barnet til oppmøteplassen. Kom i god tid!

 2. Avstand - vi tilstreber redusert kontakt mellom alle i skiskolen, og minst 1 meter så langt det er mulig. 

  • ​Husk å holde avstand til andre i heiskøen, når vi venter på toppen og underveis ned løypen. Gi beskjed til hverandre dersom noen glemmer å følge reglene. 

  • Hver gruppe er regnet som en kohort og den består av maks 10 personer, og vi prøver å unngå kontakt på tvers av kohorter.

  • Det er ikke mulig å bytte gruppe under en skiskolekveld, dette må skje mellom skiskolekveldene. Dette må tas direkte med instruktør på gruppen.

  • Vi kjører heis en og en, eller sammen med de som er i samme kohort. 

  • Gi beskjed til heisfører dersom du trenger hjelp ved påstigning. Alle heisene er bemannet. 

  • Vi holder god avstand til hverandre – en stavlengde er greit å huske på! Vi begrenser også fysisk kontakt ved bruk av ulike hjelpemiddel – eksempel staver. 

  • Barn som må hjelpes etter fall og liknende vil kreve at vi har tettere kontakt, men så langt mulig holder vi også her så god avstand som mulig gitt situasjonen. Derfor vil det i år bli mer fokus på at barn skal klare å komme seg opp selv uten voksenhjelp, men de vil selvsagt få hjelp til å komme seg opp hvis behov for det. At barn klarer seg selv ved fall er god skilæring og god smitteforebygging. Foreldre må snakke med barna om dette før skiskolen. Dette er et unntak fra generelle regler som også støttes av FHI og derfor følger vi nasjonale anbefalinger på dette punktet. FHI skriver på nettsidene:

   • ​“Barn og unge under 20 år kan unntas fra avstandsanbefalingen på minst 1 meter der det er nødvendig for normal utøvelse av aktiviteten. Det anbefales da minst mulig blanding mellom de faste gruppene. I alle situasjoner utover selve aktiviteten, for eksempel i pauser, i garderoben, før og etter trening, er det viktig å tilstrebe minst 1 meters avstand til andre personer.”

  • Vær bevisst på at man lett «glemmer» avstandsregler i sosiale sammenhenger, og minn hverandre på avstandsregel ved behov. 

  • Vi holder god avstand til hverandre innendørs, eks. ved dobesøk, i skiutleien og liknende. 

  • Dersom det ikke er mulig å holde god avstand benyttes munnbind. 

 3. ​Vi etterstreber god hånd- og hostehygiene, både i bakken og evt. innendørs. 

  • ​Gjennomfør håndvask med lunkent vann og såpe, alternativt bruk egnet hånddesinfeksjon for å redusere smittefare. Du finner mer informasjon på Folkehelseinstituttets nettsider.

  • Det er sprit-dispensere plassert rundt omkring i varmestuen. 

 4. ​Felleslokaler

  • ​Foresatte begrenser bruk av felleslokaler i Eikedalen 

  • Pass på at barna har gått på do før skiskolen, men hvis de må på do så går de enten alene eller med foresatte som følger de på do. Kun en deltaker på do om gangen. Foreldre som vet at deres barn ikke kan gå på do på egenhånd må være tilgjengelig for å hjelpe med dette.

 5. ​Får du symptomer mens du er i Eikedalen

  • ​Gi beskjed!

  • Barn i skiskolen gir beskjed til/fanges opp av instruktør. 

  • Instruktører og andre i skiskolen gir beskjed til sin leder. 

  • Barnet/den med symptomer tas umiddelbart ut av gruppen, og venter på egnet sted på foresatte/andre, og drar deretter hjem så snart det lar seg gjøre. 

  • Mens du venter på å dra hjem, dekk til munn og nese og hold avstand til andre. Vent på egnet sted – ikke oppsøk fellesarealer innendørs! 

 6. ​Her kan du lese hvordan Eikedalen jobber for å ivareta smittevern!